prázdninové výtvarné workshopy

Anna Vlková


+420 774 833 055
kreativnileto@gmail.com

Zlata Kalusová

25.05.2015 18:04

Baví mě tvořivá, invenční práce s lidmi a ráda jim předávám zkušenosti z oblasti umění.
Věnuji se plošné i prostorové tvorbě, malbě, kresbě, koláži, šperku, textilu či uměleckému řemeslu. 
Při zprostředkování umění dávám přednost pozitivnímu a individuálnímu přístupu, který vychází
z potřeb zájemců o výtvarný obor.
Profesně vycházím ze studia v Ateliéru malby doc. Daniela Balabána, akad. malíře i na Pedagogické fakultě.
Především pak čerpám z několikaleté pedagogické i galerijní praxe a četných stáží v Evropě a USA.